KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obec přátelská rodině

26/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vyplněné formuláře do celostátní soutěže o neinvestiční dotaci se přijímají do 31. 7. 2009.

V soutěži Obec přátelská rodině  mohou vítězné obce získat zajímavou neinvestiční dotaci na realizaci „prorodinných aktivit“ ve výši až do 1 milionu korun. Vyhlašovatelem soutěže je MPSV ČR a Stálá komise pro rodinu PS Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a sítí mateřských center. Soutěže se může zúčastnit každá obec České republiky (nebo v rámci statutárních měst  dotyčná městská část či obvod), a sice tím způsobem, že její starosta zašle vyplněný soutěžní formulář nejpozději do 31. července 2009 na adresu ministerstva práce a sociálních věcí. Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě v jedné z šesti kategorií podle velikosti, získají zmíněnou finanční odměnu. Vyhlášení výsledků a předání diplomů a příslibů dotace se uskuteční v listopadu 2009. O vítězných obcích bude, stejně jako v loňském roce, natočen a zveřejněn dokumentární film.

Další informace zde
Zdroj: Portál Karlovarského kraje

Zařazeno v Novinky