KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OP Životní prostředí

28/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Program nabízí v letech 2007–2013 přes 5 miliard euro z Fondu soudržnosti, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z národních zdrojů.

Od vyhlášení programu do konce března 2009 bylo schváleno k realizaci celkem 2 351 projektů, celková výše podpory činí 37,47 miliardy korun. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí.

Celý článek zde
Zdroj: MŽP

Zařazeno v Aktuálně