KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt NATLC

18/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

SMO ČR nabídne obcím nový projekt věnovaný vzdělávání zastupitelů.

Svaz měst a obcí České republiky uspěl se svou žádostí o financování z Finančních mechanismů EHP/Norsko na realizaci projektu Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv (New Approaches to Training of Local Councillors – NATLC). Získal celkem 72 210 EUR na vytvoření vzdělávacího programu pro volené přestavitele samospráv, kteří jej budou moci využít po volbách do obecních zastupitelstev. Jde o nový produkt podpory voleným představitelům samospráv ze strany SMO ČR.
Celý článek zde
Zdroj: SMO ČR
 

Zařazeno v Novinky