KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Průhledné zveřejňování příjemců dotací

19/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nevládní organizace farmsubsidy.org hodnotí systém zveřejňování příjemců zemědělských dotací.

Evropská komise shromažďuje data o příjemcích dotací od roku 2008 na základě článku 44a nařízení Rady č. 1290/2005 v platném znění. Podrobnější pravidla jsou pak uvedena v nařízení Komise č. 259/2008. Podle těchto předpisů musí každý stát EU povinnost informovat veřejnost a Brusel do 30. dubna každého roku o jménu či názvu subjektu (fyzická nebo právnická osoba, sdružení fyzických nebo právnických osob bez vlastní právní subjektivity), o jménu obce, kde příjemce sídlí nebo je registrován, a případně i o poštovním směrovacím číslem, o výši přímých plateb obdržených každým příjemcem v daném finančním roce; v případě programu rozvoje venkova také o celkové výši veřejných finančních prostředků, které každý příjemce obdržel v daném finančním roce, a to jak z evropského rozpočtu, tak z rozpočtů členských států. Dále informace obsahuje celkovou výši částek uvedených výše obdržených každým příjemcem v daném finančním roce a měnu, ve které byly tyto částky vyplaceny.
Celý článek zde
Zdroj: KIS Moravskoslezského kraje

Zařazeno v Novinky a akce