KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sedmé kolo příjmu žádostí z PRV

14/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Příjem žádostí pro opatření 7. kola bude probíhat v termínu od 9. 6. do 29. 6. 2009 do 13 hodin.

Téměř celý červen budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce byla schválena zpřesněná pravidla 7. května.
Tisková zpráva zde
Zdroj: MZe