KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termíny výzev OPŽP

12/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Podrobnosti  k desáté, deváté i čtvrté výzvě jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí.

• Desátá výzva
Od 4. května 2009 do 30. června 2009 lze podávat v rámci desáté výzvy OPŽP žádosti o podporu v oblasti omezování rizika povodní, zvýšení využívání OZE  a úspory energie u nepodnikatelské sféry. Maximální celková dotace z prostředků EU pro projekty schválené v X. výzvě činí  6 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 je alokace ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 3 ve výši 5 mld. Kč.
Podrobnosti jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí v sekci Aktuální nabídka podpory.
• Devátá výzva

Od 23. března 2009 do 14. prosince 2009 lze podávat v rámci deváté výzvy OPŽP žádosti o podporu tzv. velkých projektů (nad 25 mil. EUR) v prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Podrobnosti jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí v sekci Nabídka podpory.
• Čtvrtá výzva
Od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009 lze podávat v rámci čtvrté výzvy OPŽP žádosti o podporu tzv. velkých projektů (nad 25 mil. EUR) v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.
Podrobnosti jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí v sekci Nabídka podpory.
Zdroj: Státní fond životního prostředí
 

Zařazeno v Novinky a akce