KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veřejná diskuse

19/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010.

Veřejná diskuse ke grantovému řízení pro NNO na rok 2010
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010. Zároveň je možno vyjádřit se k celému procesu výběrového řízení, který probíhal v roce 2009.
Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsou každoročně přidělovány na základě výběrového řízení, které vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády č. 1333/2008, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
Navrhovaná témata, která odrážejí současné priority MŽP, najdete v příloze. Návrh obsahuje i seznam aktivit, které bude MŽP v rámci výběrového řízení podporovat. Další materiály týkající se výběrového řízení na rok 2009 najdete zde.
Žádáme Vás o zaslání připomínek nejpozději do 5. 6. 2009 na e-mailovou adresu: Helena.Knappova@mzp.cz
nebo na
Ministerstvo životního prostředí
odbor environemtálního vzdělávání
RNDr. Helena Knappová
Vršovická 65,
100 00 Praha 10
K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen poradě vedení MŽP v červnu 2009.
Zdroj: MŽP

Zařazeno v Aktuálně