KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 128/2009 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích

18/05/09
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Zařazeno v Aktuálně