KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o hodnocení žádostí

02/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Hodnocení žádostí o dotace opatření IV.1.1. Místní akční skupina získané z Ministerstva zemědělství ČR podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace o hodnocení žádostí o dotace opatření IV.1.1. Místní akční skupina Plánu rozvoje venkova podle jednotlivých kritérií jsou vloženy do excelové tabulky – ke stažení zde. Tabulka je sestavena podle krajů, v jejichž rámci jsou žádosti MAS řazeny za sebou zleva doprava podle průměru hodnocení 2 hodnotitelů. Pokud MAS žádaly o podporu v 1. výzvě i 2. výzvě, jsou uvedena obě hodnocení.
Zdroj: SPOV