KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

09/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Informace k dodaňování transformačních podílů ZD a zdaňování prodeje zemědělského majetku osobě blízké.

Nezdaňování rozdílu mezi nominální hodnotou majetkových podílů stanovených podle předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou se řeší novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná úprava nahradí pokyn MF D-108.
V novele se řeší i nezdaňování příjmu jak z darování, tak i z prodeje majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti.
Návrh novely zákona prošel úspěšně schvalovacími procedurami v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 16. června bude projednán v Hospodářském výboru Senátu a 17. června na plénu Senátní sněmovny.
Datum účinnosti se předpokládá od 1. července 2009.
Pokud již došlo k vyměření daně z rozdílu v transformačních podílech, je možno využít všech zákonných možností a odvolávat se. Takové případy prosím oznámit na sekretariát@akcr.cz – pro Ing. Záhorku.
Zdroj: Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR

Zařazeno v Rostlinná výroba