KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů v roce 2009

13/06/09

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 25. května 2009 schválilo podporu včelařů ve Středočeském kraji, spočívající v příspěvku na obnovu starých a nevyhovujících úlů, ve výši 1 950 000 Kč. O příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů budou moci žádat pouze chovatelé s trvalým stanovištěm včel na území Středočeského kraje. Z důvodů stanovení […]

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 25. května 2009 schválilo podporu včelařů ve Středočeském kraji, spočívající v příspěvku na obnovu starých a nevyhovujících úlů, ve výši 1 950 000 Kč. O příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů budou moci žádat pouze chovatelé s trvalým stanovištěm včel na území Středočeského kraje. Z důvodů stanovení limitů výše podpory na jeden obnovený úl a stanovení maximálního počtu obnovovaných úlů pro jednoho včelaře je nutno podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, předběžnou žádost. Došlé předběžné žádosti budou vyhodnoceny a následně (podle množství žádostí) bude stanovena výše podpory na jeden obnovovaný úl. Dále bude stanoven maximální počet obnovovaných úlů jednoho včelaře z podpory Středočeského kraje. Příspěvek bude možné použít pouze na nově pořízené nástavkové úly s rozměry rámků 39 cm x 24 cm nebo typu Dadant a Langstroth. Předběžnou žádost je nutno podat nejpozději 19. června 2009 do 12.00 hod. na podatelnu Středočeského kraje. Předběžné žádosti, které budou na podací místo (podatelna Středočeského kraje) doručeny po termínu, již nebudou akceptovatelné. Podání předběžné žádosti o příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů je podmínkou pro podání řádné žádosti a přiznání příspěvku . Vzor předběžné žádosti naleznete www.stredocech.cz . Na základě počtu došlých žádostí bude dne 1. července 2009 na webových stránkách Středočeského kraje zveřejněna konkrétní výše příspěvku na jeden nový úl (případně maximální počet obnovovaných úlů na jednoho včelaře) a vzor řádné žádosti o příspěvek. Termín uzávěrky podávání řádných žádostí bude stanoven na den 15. července 2009 do 12.00 hod.

Zařazeno v Živočišná výroba