KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Udržitelná akvakultura

25/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obhospodařování vodních ploch je důležité z hlediska potravinové bezpečnosti.

Společenství ročně vyprodukuje asi 7 milionů tun ryb a vodních živočichů, a to celkově za rybolov i akvakulturu, což EU staví na třetí příčku v globální produkci.
Celý článek zde
Zdroj: Tisková zpráva MZe

Zařazeno v Živočišná výroba