KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Digitální povodňové plány

24/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů.

V posledním měsíci proběhly za podpory prostředků z technické asistence Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) odborné semináře pro orgány státní správy a samosprávy o pomoci při přípravě preventivních opatření před povodněmi. Semináře probíhaly, bohužel, v době, kdy byly povodně navýsost aktuálním tématem.
V prostorách dvanácti krajských úřadů regionální odborníci na danou problematiku, pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů či zástupci státních podniků Povodí mohli získat od zástupců MŽP a SFŽP mnoho praktických informací.
Hlavním tématem byla podpora tvorby digitálních povodňových plánů s využitím již existujících informací na centrální úrovni, mapování oblastí s významným povodňovým rizikem a především praktické vysvětlení způsobů, jak získat dotaci z Fondu soudržnosti EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci připravované podzimní výzvy.
Ta bude vyhlášena počátkem října a v následujících dvou měsících budou moci žadatelé získat významný příspěvek (až 90 % uznatelných nákladů) na přípravu protipovodňových plánů. Jde o co nejjednodušší aplikaci existujících databází a o aktualizaci potřebných údajů (jako jsou např. telefonní spojení, vytipování ohrožených objektů) tak, aby operativní zvládání povodňového nebezpečí na jednotlivých úrovních řízení bylo co nejrychlejší a bezchybné.
Od podzimu budou moci všichni potencionální zájemci o zmapování ohrožených oblastí ve svém regionu a o vytvoření místních digitálních podkladů povodňového nebezpečí získat pro své projekty významný příspěvek z evropských fondů.
„Při seminářích šlo o to, aby všichni dostali podrobné informace, jak vyplnit a kdy podat žádost, co všechno je třeba připravit a zařídit, aby vytvoření jednotného systému digitálních plánů pro celou Českou republiku nestálo nic v cestě“ uvedl Josef Reidinger, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi MŽP ČR.
Zdroj: MŽP

Zařazeno v Novinky