KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Faremní plány jako cesta k ochraně přírody na farmách

15/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Plán by měl být jednoduchý, výstižný a doplněný mapami.

Bioinstitut, o. p. s., představil zemědělcům nové možnosti v ochraně přírody, krajiny, půdy a vody na úrovni farmy. Jedná se zejména o zpracování tzv. faremních plánů. Tento plán hospodaření neboli faremní plán slouží k propojení zájmů ochrany přírody se zájmy zemědělského produkčního hospodaření.
Celý článek zde
Zdroj: Bio-info

 

Zařazeno v Aktuálně