KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Legislativní zjednodušení

13/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Dvě nové vyhlášky MZe vyšly ve Sbírce zákonů 28. května 2009 a do účinnosti vstoupily 28. června.

Do platnosti vstoupily dvě nové vyhlášky MZe, které zjednodušují zemědělcům život. Jedná se změnu ve vyhlášce o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, která prodlužuje lhůtu povinného testování postřikovačů ze dvou na tři roky. Druhá zásadní změna se týká vyhlášky o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, která obsahuje nový závazný vzor evidence použití přípravků na ochranu rostlin. Z evidence zmizela například čísla šarže, čas aplikace a další nepostradatelné záležitosti. Byla také jasně stanovena možnost vést společnou evidenci postřiků s evidencí hnojení (viz příloha č. 9 vyhl. 146/09). Tyto změny jsou výsledkem práce Antibyrokratické komise. Obě nové vyhlášky vyšly ve Sbírce zákonů 28. května 2009 a do účinnosti vstoupily 28. června.
Zdroj: Asociace soukromého zemědělství ČR
 

Zařazeno v Aktuálně