KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy a povodně

14/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Les může omezit škody z přívalových dešťů.

V souvislosti s povodněmi z posledních dnů se nejen vlastníci poškozených nemovitostí ptají, jakým způsobem lze omezit ničivé působení přívalových dešťů. Navrhovaná, finančně náročná technická opatření lze však podle názoru odborníků nahradit levným a přírodě blízkým způsobem – pravidelnou údržbou lesních porostů a zalesňováním zemědělských pozemků.
Tisková zpráva SVOL ČR zde
Zdroj: KIS Jihočeský kraj

Zařazeno v Rostlinná výroba