KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam dotací

14/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Na uvedené webové adrese se nachází přehled dotací ze státního rozpočtu a nadnárodních zdrojů.

Seznam všech dotací je dostupný
Jednou z dlouhodobých priorit Svazu je snížení objemu poskytovaných účelových dotací ve prospěch daňových příjmů obcí. V této souvislosti bylo Ministerstvo financí ČR požádáno o vytvoření seznamu všech dotací, který je nyní volně přístupný. Seznamem se bude v září zabývat také Finanční komise Předsednictva Svazu.
Seznam dotací představuje jeden z vedlejších výstupů pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní. Diskuze nad možností navýšení objemu sdílených daní o zrušené dotační tituly předpokládá znalost všech programů, z nichž jsou účelové dotace poskytovány. Na níže uvedené webové adrese se nachází přehled dotací ze státního rozpočtu a nadnárodních zdrojů. Tabulky obsahují přehled všech, tedy jen část je určena pro obce a města. Finanční komise na zářijovém jednání bude zabývat identifikací položek, které by případně bylo možné převést do RUD.
Dalším dlouhodobým cílem Svazu zůstává přesunutí nesystémově přidělovaných investičních dotací ze státního rozpočtu do daňových příjmů obcí, tedy zejména zrušení tzv. porcování medvěda. 

Zdroj: SMO ČR