KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Volně žijící zvěř a kosení porostů

08/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Povinnost plašení zvěře ukládá zákon.

Při sečení lučních i polních porostů je třeba myslet na plašení volně žijící zvěře, která se v nich ukrývá. Jde o ptáky, bažanty, koroptve, ale i zajíce, zejména mladé, a také mladá srnčata. Na instalaci plašičů na sekací či sklízecí stroje pamatuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Jde o obhospodařování pozemků honebních. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.
Jak upřesnil, paragraf 10 se týká povinností vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, zejména jeho bod (3), písmeno b): „provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin mají používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji“…
V nabídce je široká škála plašičů mechanických, akustických, popřípadě kombinovaných, vyjmenoval Duben. Podotkl, že případů zraněných či zahubených zvířat při sečení pomalu ubývá. Přesto je třeba dát pozor při sekání pícnin nebo při sklizni obilí.
Zdroj: Agroweb
 

Zařazeno v Rostlinná výroba