KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Záchranné programy – 2. výzva

30/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Žádosti lze podávat do 31. 8. 2009.

V České republice se vyskytuje mnoho rostlinných a živočišných druhů, které jsou aktuálně ohroženy vyhynutím. Cílem ochrany přírody je zajistit, aby zůstaly součástí naší fauny a flóry. Pro některé druhy již nestačí klasické nástroje ochrany přírody, neboť jsou natolik ohroženy, že potřebují zvláštní péči, např. obnovu historických lokalit a polopřirozené odchovy a kultivace. Pro tyto druhy se připravují záchranné programy (ZP), jejichž cílem je kombinací různých opatření dosáhnout zvýšení stavu populace daného druhu pro jeho přežití.
Celý článek zde
Zdroj: AOPK ČR

Zařazeno v Novinky a akce