KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zvýhodněné úvěry pro obce

24/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Čerpat zvýhodněné úvěry bude možné až do 31. 12. 2012.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo společně s Českomoravskou rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB) zvýhodněné úvěry pro obce a jejich obyvatele. Úvěry budou určeny na rozvoj obecní infrastruktury. ČMZRB bude přijímat žádosti už od 17. 8. 2009. Program OBEC je vyhlášen ČMZRB, a. s., a jeho financování je zabezpečováno ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB).
Výše poskytovaného úvěru bude minimálně 8 milionů korun, maximálně pak 250 milionů korun. Splatit ho bude možné minimálně za 10, maximálně pak za 15 let. Odklad splátek jistiny úvěru bude až 30 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.
Úroková sazba bude pevná po celou dobu splácení úvěru a její výše se bude stanovovat při jejím poskytnutí, a to podle aktuálních podmínek na finančním trhu.
„Věřím, že tyto zvýhodněné úvěry mohou pomoci jednotlivým obcím k významnému rozvoji, a to v mnoha oblastech,“ uvedl 1. náměstek ministra Martin Plachý.
Úvěry jsou totiž určeny například na vodovody, kanalizace, školská, sociální, kulturní i sportovní zařízení, ale také třeba na silnice, zastávky a mnohé další.
Úvěry mohou být také pro mnohé obce významným nástrojem pro sanaci povodňových škod.
Čerpat zvýhodněné úvěry bude možné až do 31. 12. 2012. Podrobné informace k tomuto programu je možné získat na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zařazeno v Novinky