KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz Komunitní plánování

04/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Uzávěrka přihlášek je 10. září.

Kurz je určen pro ty, kdo chtějí využít metodu komunitního plánování pro řešení problémů obce, zvláště pro řízení sociálních služeb a přitom:
• sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo
• poskytují sociální služby, nebo
• mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje, regiony).
Obsahem kurzu je seznámení se s metodou KPSS (získání zkušeností od odborníků z oblasti KPSS) – provázanost zákonů (zákon o sociálních službách, zákon o obcích) – zjišťování potřebnosti sociálních služeb a řešení jejich dostupnosti (provázanost plánování a financování sociálních služeb) – provázanost plánování se standardy kvality sociálních služeb – uvedení do tématu Kritéria plánování sociálních služeb – aplikace metody mimo oblast sociálních služeb.
Účastnický poplatek včetně DPH: 16 800 Kč
Podmínky k získání certifikátu z výcviku: 90% účast na výcvikových setkáních
Účastníci budou plnit průběžné úkoly a zpracují koncept projektu využití metody KPSS v dané lokalitě.
Přednášky a semináře o komunitním plánování , jeho metodách a postupech budou převážně dopoledne. Odpoledne samostatná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude prezentována a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho výcviku je 15–18 osob. Výcvik se koná v Praze v 5 dvoudenních setkáních. První den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.
Termíny: 21.–22. září 2009, 15.–16. říjen 2009, 11.–12. listopad 2009, 10.–11. prosinec 2009, 11.–12. leden 2010
V případě zájmu zašlete přihlášku na adresu: info@komplan.cz. Uzávěrka přihlášek je 10. 9. 2009. Oznámení o zařazení do kurzu bude zasláno na Vaší kontaktní e-mailovou adresu. 

Zařazeno v Novinky