KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech

12/08/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech v současné době připravuje otevření "Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností" s celkovou dotací 300 hodin pro uchazeče bez jakéhokoliv vzdělání. Zároveň se připravuje otevření kurzu s celkovou hodinovou dotací 150 hodin pro uchazeče, kteří již získali částečné vzdělání v absolvovaném kurzu s dotací 150 hodin.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.

 

 

 

Úspěšné absolvování tohoto rekvalifikačního kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v
zemědělství pro žadatele, kteří nedosáhli požadovaného odborného zemědělského vzdělání v soustavě středních a
vysokých škol.
Zájemci o rekvalifikační kurzy se mohou průběžně přihlašovat v sekretariátu školy na telefonu: 376 326 269,
na mobilu 731 410 972, e-mail: sekretariat@sszp.kt.cz.
Předpokládaný nejbližší termín zahájení kurzů je 3.10.2009. Více informací na www.sszp.kt.cz.