KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora projektů NNO

05/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2010.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. října 2009. Bližší informace a formuláře najdete v příložených souborech.
Zdroj: MŽP