KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehlednější uspořádání v oblasti ochrany vody

05/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Sjednocení územní působnosti ve složce voda zajistí větší přehlednost pro subjekty, se kterými ČIŽP komunikuje.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyšla vstříc požadavkům obcí a měst a zpřehlednila územní uspořádání v oblasti ochrany vody. Dosud vycházela z tradičních vazeb na povodí řek, jež však byly odlišné od územního působení ve složkách ovzduší, odpady, les a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění), členěných podle administrativních hranic krajů.
Celý článek zde

Zdroj: EnviWeb

 

Zařazeno v Aktuálně