KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příprava na proplacení DPH obcím a pozastavení plateb na projekty PRV

20/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Jde o přechodný stav, který bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu.

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.
Celý článek zde
Zdroj: MZe