KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program OBEC 2

11/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nový program úvěrů ČMZRB pro financování infrastruktury obcí.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., vyhlásila nový Program dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury obcí – OBEC 2. Poskytování úvěrů bude zahájeno 17. srpna 2009. Úvěry lze využít i na kofinancování a podle okolností také na předfinancování projektů podpořených prostředky EU.  
Program OBEC 2 je určen pro obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí na území České republiky. Jeho cílem je podpořit projekty ke zvýšení kvality municipální infrastruktury. ČMZRB nefinancuje Program OBEC 2 z prostředků, které získala od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB).
Úvěry se poskytují ve výši 8–250 mil. Kč se splatností 10–15 let. Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Zajištění není vyžadováno, s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti úvěrových zdrojů.
Úvěry lze využít např. na pořízení nebo rekonstrukci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, školských nebo předškolních zařízení, kulturních a sportovních zařízení, místních komunikací. Může jít také o zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (spalovny), zateplování budov, využití obnovitelných zdrojů energie a jiné projekty zaměřené na bydlení a životní prostředí obcí.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz.
Kontakty: JUDr. Loudová 255 721 487 (e-mail: Loudova@cmzrb.cz) nebo Ing. Jakobe 255 721 480 (e-mail: Jakobe@cmzrb.cz).

Zařazeno v Novinky