KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program překlenovací pomoci „3P“

03/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nový typ spolupráce má pomoci neziskovým organizacím.

Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelna usnadňují neziskovým organizacím prostřednictvím programu 3P financování jejich projektů. Společný Program překlenovací pomoci „3P“ otevírá neziskovkám cestu k návratným nadačním příspěvkům, poskytovaných NROS díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny, které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie.
Program 3P nastavuje zcela nový typ spolupráce, tj. spolupráce neziskové organizace a soukromé banky. Realizaci programu 3P plně zajišťuje NROS s využitím svého dlouholetého know-how, za finanční podpory CEE Trust.
Další informace zde
Zdroj: Portál Nadace rozvoje občanské společnosti