KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Druhá verze návrhu Strategie udržitelného rozvoje ČR

10/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Aktualizace SUR ČR je od včerejška otevřena připomínkám.

Od 8. do 22. září 2009 je možné v rámci veřejné diskuse připomínkovat druhou verzi návrhu aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR ČR), která byla schválena vládou v roce 2004 a od roku 2007 probíhá její aktualizace. Jedná se o významný koncepční dokument, který se stane důležitým východiskem pro strategické rozhodování a tvorbu dalších zásadních materiálů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
Celý text zde
Zdroj: MŽP ČR