KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Občan a územní plánování

02/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Informace o právech a povinnostech občanů v oblasti územního plánování.

Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje, Brno, Jakubské náměstí 644/3, ve spolupráci s Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zpracoval informační leták: OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování.
Leták je možno rovněž objednat v Ústavu územního rozvoje Brno. Cena 1 ks je 15,- Kč.
Prodej publikací ÚÚR zajišťuje pí Blatová, tel.: 542 423 116, email: blatova@uur.cz
Elektronická verze letáku zde

Dále je k dispozici materiál Obec a územní plánování

Zařazeno v Novinky