KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vítěz soutěže Úřad roku

11/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

3. ročník soutěže Úřad roku "Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem uzavřen.

Letošní 3. ročník soutěže Úřad roku "Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem přinesl už podruhé vavříny Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Soutěž pořádá ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností Gender Studies.
„Zvítězili jsme v konkurenci třinácti krajských úřadů, což je pro nás skvělý výsledek a motivace. Úspěšně se soutěže zhostil i Městský úřad Žlutice, který v konkurenci 23 úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem získal 3. místo,“ uvedl ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek. Ten také převzal cenu pro vítězný úřad na konferenci „Rovné příležitosti“ v Praze, která proběhla za účasti ministra vnitra Martina Peciny a ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Soutěž tentokrát sledovala situaci v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v ČR, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a opatření zaváděná v práci a praxi úřadů s cílem vyrovnat šance žen a mužů.
Úspěch v soutěži Úřad roku není pro Krajský úřad Karlovarského kraje ojedinělou záležitostí. Pravidelně se účastní soutěží pořádaných Ministerstvem vnitra  ČR v oblastech kvality a inovace ve veřejné správě. Úřad již získal opakovaně cenu "Organizace dobré veřejné služby". V roce 2008 byl  dokonce oceněn čestným uznáním v rámci Národní ceny kvality. Jde o nejvyšší soutěž v oblasti kvality, ve které jsou ceny udělovány podle jednotných pravidel Evropské nadace pro management kvality.
Zdroj: Portál Karlovarského kraje

Zařazeno v Aktuálně