KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

23/09/09
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o technických požadavcích na stavby (včetně zemědělských)

Zařazeno v Aktuálně