KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dvojnásobné zvýšení sazeb u daně z nemovitostí

26/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obecně závazná vyhláška musí být platná do 30. listopadu 2009 a účinná od 1. ledna 2010.

Dne 20. října byl ve Sbírce zveřejněn zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Tzv. Janotův balíček zavádí několik změn v daňových zákonech, z nichž pro obce nejvýznamnější je zvýšení sazeb u daně z nemovitostí na dvojnásobek. Vzhledem k datu, kdy novela nabyla účinnosti, se mění podmínky, za nichž byly obecně závazné vyhlášky přijímány. Obcím proto byla dána možnost obecně závazné vyhlášky výjimečně pro zdaňovací období 2010 změnit i později, tj. po 1. srpnu s tím, že vyhláška musí být platná do 30. listopadu 2009 a účinná od 1. ledna 2010. V této prodloužené lhůtě obce mohou obecně závaznou vyhláškou rovněž upravit koeficient podle § 6,  § 11 a § 12 zákona o dani znemovitostí, případně přehodnotit osvobození zemědělské půdy od daně zpozemků podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani z nemovitostí. Pokud obecně závazná vyhláška nabude platnosti do 30. listopadu 2009 a účinnosti dnem 1. ledna 2010, finanční úřady budou podle těchto obecně závazných vyhlášek postupovat ve zdaňovacím období 2010. Stanovisko ministerstva vnitra je uvedeno zde. V návaznosti na dotazy od členských obcí upozorňujeme, že zvýšení sazeb se netýká pozemků uvedených v § 6 odst. 1, tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.
Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Aktuálně