KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Finance ze 13 operačních programů

26/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Kraje žádají z fondů EU o dotaci téměř 35 miliard korun.

České kraje si do začátku října požádali o dotace z fondů EU ve výši 34,8 miliardy korun. Schváleno již bylo 373 projektů v celkové výši téměř 20 miliard korun.
České kraje (mimo hlavního města Prahy) mohou v tomto programovém období, tedy v letech 2007–2013, žádat o finanční prostředky ze 13 operačních programů, v nichž je pro všechny žadatele k dispozici přibližně 400,5 miliard korun. Kraje si zatím podali 609 žádostí do 11 operačních programů. V nich žádají o dotace 34,8 miliard korun.
Nejaktivnějším žadatelem mezi kraji je Pardubický kraj, který zatím předložil 78 projektových žádostí v celkové výši  3 006 milionů korun, hned za ním je Jihočeský kraj s 71 předloženými žádostmi na 2 768 milionů korun. Naopak nejméně žádostí, zatím 19, podal Jihomoravský kraj; požádal v nich o 847 milionů korun.
Liberecký kraj je žadatelem, který má zatím nejvyšší počet schválených žádostí. Dosud mu bylo odsouhlaseno 50 projektů za 1,1 miliardy korun. Nejvíce schválených finančních prostředků z fondů EU mají kraje Moravskoslezský (2,8 miliardy korun) a Vysočina (2,9 miliardy korun).
Nejefektivnějším žadatelem, tedy tím, který má nejvíce schválených projektů na poměr předložených, je Středočeský kraj, druhý pak je kraj Karlovarský. Nejméně efektivní z tohoto hlediska v čerpání je zatím Plzeňský kraj.
České kraje nejvíce peněz žádají z regionálních operačních programů. Z tematických operačních programů pak nejvíce žádostí poslali do Operačního programu Životní prostředí a nejvíce peněz žádají z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zdroj: MMR