KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové vzdělávací programy na SOŠ Březnice

20/10/09

Nové vzdělávací programy na SOŠ Březnice Se začátkem školního roku 2009/10 odstartovala na naší škole výuka oborů Agropodnikání a Informační technologie podle nových školních vzdělávacích programů. Pro obor Agropodnikání jsou vytvořena tři zaměření. První má podtitul Ekologie, provoz a obnovitelné zdroje energie a reaguje na zvýšenou poptávku po odbornících (zemědělských technicích), kteří kromě základů zemědělského […]

Nové vzdělávací programy na SOŠ Březnice

Se začátkem školního roku 2009/10 odstartovala na naší škole výuka oborů Agropodnikání a Informační technologie podle nových školních vzdělávacích programů.

Pro obor Agropodnikání jsou vytvořena tři zaměření. První má podtitul Ekologie, provoz a obnovitelné zdroje energie a reaguje na zvýšenou poptávku po odbornících (zemědělských technicích), kteří kromě základů zemědělského provozu budou vybaveni dostatečnými znalostmi z oblasti ekologie a získávání energie z obnovitelných zdrojů. Absolventi se uplatní mimo jiné v podnicích provozujících bioplynové stanice, sluneční elektrárny, případně v podnicích zabývajících se výrobou biolihu a tzv. bionafty. Druhé zaměření – Podnikání – je na naší škole vyučováno již více než deset let. Důraz je kladen na výuku ekonomických předmětů, zejména účetnictví a marketingu. Absolventi naleznou uplatnění na všech ekonomických pozicích v nejrůznějších firmách, ve srovnání s absolventy čistě ekonomických škol mají výhodu ve větším propojení vyučované ekonomiky s praxí. Třetí zaměření – Místní správa a rozvoj regionu – je naprostou novinkou a reaguje na poptávku po absolventech, kteří mají přehled o možnostech získávání finančních prostředků a dotací z rozpočtu ČR i EU, podílejí se na tvorbě a realizaci programů rozvoje regionu a firmy a orientují se ve státní správě a samosprávě. Významná pozornost je věnována výuce práva a základům státní správy a samosprávy. Absolventi jsou tak připravováni pro práci na obecních úřadech, v různých občanských sdruženích a místních akčních skupinách, v poradenských firmách připravujících pro podniky projekty, v informačních střediscích pro zemědělce a venkov a na referátech městských i krajských úřadů. Zaměření je jedinečné v rámci celé ČR. Obor Informační technologie nahradil dosavadní obor Výpočetní technika. Ve srovnání s ním mají žáci více hodin programování (každý rok 2 hodiny týdně), významný je rovněž rozsah výuky grafických systémů. Stěžejním předmětem jsou informační a komunikační technologie, ve kterých žáci do hloubky proniknou do tajů hardware i software jednotlivých počítačů i počítačových sítí. Od září 2010 k výše uvedeným oborům přibudou další školní vzdělávací programy, tentokrát pro obor Sociální činnost a pro obor Rostlinolékařství. Obor Sociální činnost zastřeší obě původní zaměření oboru Sociální péče, která se na naší škole dosud vyučovala. Výhodné pro uchazeče bude to, že se budou hlásit do jediného oboru Sociální činnost a konečné zaměření si zvolí na konci druhého ročníku vzdělávání. Po dvou letech studia žáci mají mnohem přesnější představu o tom, čemu se v rámci oboru chtějí věnovat, na jakou vysokou školu směřují, kde by po maturitě chtěli pracovat. Výsledkem je, že si pro 3. a 4. ročník studia zvolí ty předměty, které je baví a které jim skutečně pomohou dotvořit jejich odbornost. Obor Rostlinolékařství je lahůdkou pro uchazeče zajímající se o přírodu, ochranu rostlin a ekologii. Žáci se podrobně naučí rozpoznat choroby, škůdce a plevele, které snižují výnosy a kvalitu pěstovaných plodin, včetně ovoce, zeleniny a květin. Zároveň získají široké znalosti z ekologie a ochrany životního prostředí, zejména v oblasti používání biologických způsobů ochrany rostlin. Absolventi tohoto oboru jsou v praxi žádaní právě pro to, že jsou odborníky na pěstování plodin bez chemických přípravků a produkci tzv. biopotravin. I to je jeden z důvodů, proč nemáme v oboru Rostlinolékařství žádné nezaměstnané absolventy.

Uchazeče o studium na naší SOŠ srdečně zveme na dny otevřených dveří, které se konají ve:

 čtvrtek 12. 11. od 14:00 do 17:00 h

v pátek 27. 11. od 14:00 do 17:00 h

v pátek 11. 12. od 14:00 do 17:00 h

v sobotu 12. 12. od 09:00 do 12:00 h

v pátek 15. 01. od 14:00 do 17:00 h.

Kromě podrobných informací o studiu je pro zájemce samozřejmě připravena prohlídka školy. V letošním roce byla na naší škole z prostředků EU financována výstavba výtahu a rekonstrukce několika učeben. Zcela novým zařízením včetně nábytku je vybavena laboratoř chemie a nová učebna výpočetní techniky. Přebudována byla učebna biologie, ve které má každý žák k dispozici dva mikroskopy špičkové kvality, učebna je navíc vybavena i několika videomikroskopy a speciálním programovým vybavením, které umožní obraz z mikroskopu snímat a zpracovávat v počítači, včetně měření velikosti buněk a buněčných struktur. Všechny zmíněné učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, což přispívá i k využívání nových metod výuky. Poslední rekonstruovanou prostorou je bývalý společenský sál, který byl proměněn ve velkou aulu – posluchárnu – určenou pro výuku studentů VOŠ i studentů bakalářského studia Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, která u nás druhým rokem úspěšně provozuje studijní středisko.

Závěrem ještě jedna dobrá zpráva pro zájemce o studium – v roce 2010 přijímáme uchazeče na SOŠ bez přijímacích zkoušek, pouze podle průměrného prospěchu v 8. třídě a v prvním pololetí 9. třídy ZŠ. Vzhledem k tomu, že na výše uvedené obory můžeme přijmout celkem 90 uchazečů, věříme, že budeme moci uspokojit všechny opravdové zájemce o studium na naší škole.

P. Čámský, zást. ředitelky VOŠ a SOŠ Březnice