KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela místního poplatku z ubytovací kapacity

02/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Novela rozšiřuje pravomoci obcí.

Prezident republiky podepsal na konci září novelu zákona o místních poplatcích, která rozšiřuje pravomoci obcí u poplatku z ubytovací kapacity. Svaz měst a obcí ČR změnu podporoval již od jejího předložení v loňském roce. Postupně byli dopisem předsedy osloveni všichni senátoři, poslanci i pan prezident. 
V dopise Svaz vždy zdůrazňoval, že cílem ani důsledkem novely není plošné zvyšování daňového zatížení podnikatelů či občanů. Existuje obecně přijímaná teze, že zákon by měl obsahovat co nejméně výjimek či osvobození a měl by ponechávat zastupitelstvům obcí dostatečný prostor pro aktivní využívání místních poplatků. Volení zastupitelé znají ekonomické charakteristiky své obce a jsou schopni odhadnout účinnost poplatku či jeho změn. Je zřejmé, že každodenní kontakt s poplatníky místních poplatků umožňuje starostům i ostatním zastupitelům odpovědně se rozhodnout, jak financovat služby, které obec pro své občany zajišťuje.
Od ledna 2010 se tedy ruší zákonné osvobození ubytoven ve vlastnictví zaměstnavatelů, obec se samozřejmě v rámci podpory podnikatelské činnosti na svém území může rozhodnout osvobození nadále poskytovat. Zvyšuje se zároveň maximální sazba za využité lůžko na 6 Kč.
Doporučujeme proto zastupitelstvům projednat případné změny v obecně závazných vyhláškách, a to také s ohledem na zrušení možnosti dodatečně promíjet místní poplatky v důsledku schválení daňového řádu, jenž se stane účinným od roku 2011.
Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Novinky