KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o zemědělství

08/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Začátkem října vstoupila novela v platnost.

Od 1. 10. 2009 nabývá účinnosti novela zákona o zemědělství, která má farmáře motivovat k šetrnějšímu zacházení s krajinou. Nový zákon je má přimět k tomu, aby udržovali či znovu zaváděli krajinotvorné prvky, mezi než patří například meze či remízky, a obnovovali travní porosty. Zákon zavádí také novou evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat podle evropských požadavků a předpisů.
Celý článek zde
Zdroj: Portál ASZ ČR

Zařazeno v Aktuálně