KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program podpory nestátních neziskových organizací

16/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2010 pro NNO.

Na základě rozhodnutí ministra č. 173/2009 ze dne 6. 10. 2009 a v souladu s usnesením vlády č. 885 ze dne 13. července 2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj výběrové dotační řízení pro rok 2010 pro tyto oblasti podpory:
• Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
• Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory.
• Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů.
• Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
Žádosti budou přijímány nejpozději do 15. 11.  2009 (včetně).
Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Novinky a akce