KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova ČR 2007–2013

02/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.–5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1.–5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a. s., dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů. Detailní informace o programu PGRLF jsou uvedeny na webových stránkách PGRLF.
Celý článek zde
Zdroj: MZe