KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regioklasy

26/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ministr zemědělství schválil potravinářské projekty PRV v plné výši.

Ministerstvo zemědělství podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova všechny žadatele v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ze 7. kola příjmu žádostí.
Ministr zemědělství Jakub Šebesta rozhodl o schválení všech projektů předložených v červnu letošního roku v sektoru potravinářské výroby, které splnily základní podmínky pro vstup do opatření I.1.3. Podporou ve výši téměř 895 miliónů korun tak umožní realizaci zhruba 240 investičních akcí, zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví.
„Ministerstvo zemědělství reaguje na poptávku po investování, které je v současné nepříznivé ekonomické situaci velmi žádoucí, navíc ve výrobním sektoru zajišťujícím vyšší přidanou hodnotu. Realizace projektů tak přispěje ke stabilizaci potravinářského výrobního sektoru, jednoho z klíčových oborů Programu rozvoje venkova, a dalších na něj navazujících odvětví,“ uvedl ministr Šebesta s tím, že investování se pozitivně projeví také na regionální zaměstnanosti. 
Podpora je vedle klasických zpracovatelských podniků směřována na farmy, které začínají s diverzifikováním činnosti směrem do zpracování zemědělských produktů a prodeje ze dvora. Projekty zpracovatelů-zemědělců navazují na aktuální trend regionální výroby a jejich financováním přispěje Program rozvoje venkova k zavádění systému Regioklasy.
V současné době probíhají na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu závěrečné kroky kontroly před schválením projektů, návazně schvalovací proces, a žadatelé v nejbližších dnech naleznou seznam schválených projektů na internetových stránkách MZe a SZIF. Zároveň budou informováni o dalších administrativních krocích.
Zdroj: MZe