KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené žádosti v rámci 6. Kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření 1.3.4. využívání poradenských služeb

26/10/09
Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti).

Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. Využívání
poradenských služeb
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.6.2009 schválil 1398 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje
venkova – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v celkové výši podpory 42.405.852,- Kč.
Pro informaci uvádíme, že na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR byly schváleny všechny Žádosti o dotaci, které prošly
hodnocením přijatelnosti s kladným výsledkem (nebyl prováděn administrativní krok bodování).

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti).