KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úloha venkovských komunitních škol ve venkovském rozvoji a  celoživotním vzdělávání

22/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Mezinárodní seminář se koná 26.–28. 11. 2009.

Národní síť venkovských komunitních škol pořádá v listopadu v Borech mezinárodní seminář v rámci POV DT 3 věnovaný
 úloze venkovských komunitních škol ve venkovském rozvoji a celoživotnímu vzdělávání.
 Seminář bude zaměřený na vztah vesnické komunitní školy a komunity, a to obousměrně:
1. Jaký vliv má na vznik a fungování venkovské komunitní školy vesnická komunita?
2. Jak zlepšuje fungující venkovská komunitní škola občanskou společnost a život na vesnici.
Jako každoročně zazní vedle českých studií a zkušeností také vybrané zahraniční příspěvky k danému  tématu. Kromě zástupců z Polska, Walesu, Estonska, Finska a Švédska se předpokládá účast přednášejících z Německa, Dánska, Skotska a Nizozemí.
Další informace a přihlášky zde