KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VENKOV 2009

23/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Národní konference se koná ve dnech 18. a 19. listopadu na zámku v Holešově.

Ministerstvo zemědělství ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Agrární komora ČR a Národní observatoř venkova jako hlavní partneři Celostátní sítě pro venkov zvou zájemce na národní konferenci Venkov 2009. Konfernce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Holešov ve dnech 18. a 19. listopadu na zámku v Holešově.