KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení výběrového dotačního řízení MŽP pro NNO pro rok 2010

21/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. prosince 2009.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové dotační řízení pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti pro rok 2010 – koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. prosince 2009.
Bližší informace a formuláře zde
Zdroj: Portál MŽP

Zařazeno v Aktuálně