KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova číslo 9

04/10/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Elektronická verze Zpravodaje SPOV číslo 09/09

V zářijovém čísle si například můžete přečíst:
 
– Soutěž Vesnice roku 2009 vyhrál Tučín na Přerovsku. Komisi ohromila srdečnost. Určit vítěze z vítězů bylo
 hodně těžké
– Lidé pochopili, že život v obci spočívá ve společné práci a úsilí o zušlechtění. Rozhovor s Jiřím Řezníčkem,
 starostou Vesnice roku 2009
– Seminář v Senátu o rozpočtovém určení daní: Je potřeba sjednotit postoje aktérů z venkova
– Spolek, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv jednali společně o financování obcí a reformě
 daní
– Mořice a Krnov: V evropské soutěži Entente Florale Europe 2009 byli druzí nejlepší
– Program rozvoje venkova je v 8. kole opět připraven pro malé obce. Připravují se další výzvy pro venkov
 v ROPech
 
Spolek pro obnovu venkova hodlá svým zpravodajem zlepšit přenos informací mezi obcemi, regiony,
 institucemi na krajské i národní úrovni. Zpravodaj zasíláme na elektronické adresy všech obcí v ČR,
 mikroregionů, místních akčních skupin, zastupitelů ve všech krajích, krajské odbory regionálního rozvoje
a na adresy státních institucí. 

Zpravodaj číslo 09/2009

Zařazeno v Aktuálně