KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj SPOV 9/2009

05/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nabídka zářijového čísla je pestrá.

Z obsahu zářijového čísla:
• Lidé pochopili, že život v obci spočívá ve společné práci a úsilí o zušlechtění (Rozhovor s Jiřím Řezníčkem, starostou Tučína, Vesnice roku 2009)
• Seminář v Senátu o rozpočtovém určení daní: Je potřeba sjednotit postoje aktérů
• SPOV, SMO a SMS jednali společně o financování obcí a reformě daní
• Mořice a Krnov: V evropské soutěži Entente Florale Europe 2009 byli druzí nejlepší
• Program rozvoje venkova je v 8. kole opět připraven pro malé obce
Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Aktuálně