KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dostupnější informace

26/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští novou aplikaci pro snadné vyhledávání dokumentů.

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo na webu aplikaci, která umožní všem uživatelům rychle a snadno vyhledat informace v dokumentech umístěných na webech ministerstva pro místní rozvoj. Databáze je přístupná na adrese http://databazedokumentu.mmr.cz.
Databáze umožňuje rozšířené vyhledávání, na které jsou lidé zvyklí při práci s běžnými vyhledávači. Vyhledání konkrétní informace funguje na principu klíčových slov s možností volby způsobu vyhledání. Dále je možné upřesnit dotaz pomocí tématu, data vložení, autora a typu dokumentu. Kromě tematického třídění se prohledává i obsah dokumentů, což značně zvyšuje pravděpodobnost nalezení požadované informace.
V databázi jsou indexovány dokumenty z webů www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz a www.portal-vz.cz.
Databáze dokumentů umožňuje i vyhledávání fyzických dokumentů uložených či přístupných na různých místech po celé ČR. Může se jednat například o tištěné publikace, příručky a manuály dostupné ve vestibulech, knihovnách nebo konkrétních kancelářích.
K dnešnímu dni je v databázi zařazeno celkem 1 444 dokumentů. Z toho je 568 z webu ministerstva, ze stránek strukturálních fondů je jich 238 a z portálu o veřejných zakázkách je k dispozici 638 dokumentů. V současné době probíhají práce na zařazení starších dokumentů a publikací.
Aplikace MMR pro vyhledávání dokumentů: http://databazedokumentu.mmr.cz
Zdroj: MMR

Zařazeno v Aktuálně