KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace na individuální projekty

10/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Pro územní plány obcí je připraveno 158 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory obcím z fondů EU. Z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ministerstva je na pořízení a aktualizaci územních plánů obcí s více než 500 obyvateli připraveno celkem 158 milionů korun.
Podpora je poskytována formou dotace na individuální projekty. Podíl spolufinancování z EU bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových výdajů, zbylých 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 4 miliony korun. Celkový finanční objem výzvy je 158 700 000 Kč.
Celý článek zde
Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Novinky