KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Podlipansko získalo peníze na projekty

02/11/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Místní akční skupina Podlipansko rozdělila dotace na projekty ve svém regionu.

 

MAS Podlipansko je nezisková organizace, která získala peníze z Programu rozvoje venkova, tyto finance jsou určeny na rozvoj regionu Podlipansko.

V září 2009 proběhla první výzva na předkládání žádostí o dotaci, rozdělovalo se necelých 10 milionů Kč. Peníze jsou určeny na rozvoj Podlipanska, což je 54 obcí na Kolínsku, Nymbursku a Černokostelecku. O dotaci žádali zejména obce, neziskové organizace a podnikatelé“, vysvětluje realizační manažerka Jana Havelková a hned doplňuje několik čísel:

V rámci zářijové výzvy MAS Podlipansko zaregistrovala 29 projektů, jsou zde žádosti dvou podnikatelů, šesti neziskovek a církví a 21 obcí.

Celkový součet požadovaných peněz je 12,2 mil. Kč.“

 

Celá tisková zpráva