KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručka pro obce

19/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Upozorňujeme na publikaci Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007–2013.

Příručka slouží především pro potřeby obcí při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení svých projektových záměrů.
Publikace je dostupná zde.
Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Novinky