KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení průběžné výzvy

10/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Možnost získání grantu z Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce).

V rámci Fondu Partnerství byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o granty na projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací a zkušeností, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Podpora bude zaměřena rovněž na partnerství měst; podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.
Podrobné informace týkající se předkládání žádostí a dalších podmínek realizace Fondu Partnerství jsou k dispozici zde.
Dotazy k Fondu Partnerství je možné posílat na e-mailovou adresu: czp-swiss@mfcr.cz
Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Aktuálně